Over ons

Een stukje geschiedenis

Het ontstaan van de speeltuin

In het voorjaar van 1974 zijn de eerste stappen gezet om speelruimte te creëren voor de jeugd van Hunsel. Het bestuur van de goedlopende buurtvereniging de ELBE [Elzen/Berkenstraat] kwam tijdens een bijeenkomst met het plan een veilige speelplaats voor de kinderen te maken.  De broers Jack en Ton Janssen die in dat bestuur zaten gingen kijken wat voor mogelijkheden er waren. Omdat zij beide niet afkomstig waren van Hunsel werd hun door de schoonvader van Ton, kapper Zentjens aangeraden om er mensen van Hunsel bij te betrekken om de geloofwaardigheid en het vertrouwen van de kat uit de boom kijkende Hunselnaren te winnen. Want er was al een tijd geleden geprobeerd om een speeltuintje te starten, wat op niets uitgelopen was. Wel stond daarvan nog een klein bedrag op de Bank dat wij bij de start konden overnemen. Goed er werd gezocht naar vrijwilligers en die werden ook gevonden.  

 

De mannen van het eerste uur waren Pastoor Steegs, Lei Breukers, Bertje Vleeshouwers, Wiel Zentjens, Ton Theunissen, Jack Janssen en Ton Janssen.  Wij kwamen bijeen om te overleggen bij Cor, [nu Café Anno 1610], daar werd in overleg met een afgevaardigde van gemeente Hunsel besproken hoe wij aan een geschikte locatie konden komen. Wij kregen toen de toezegging om een stuk grond naast te kerk te pachten [daar zou eerst de gymzaal komen]. Wij hadden nog helemaal geen start kapitaal daarom gingen wij met een geluidswagen door het dorp om de mensen er van te overtuigen dat er een speeltuin op komst is in Hunsel. En dat wij zonder hun financiële steun dit niet kunnen, er werd die dag dan ook fl.850 opgehaald . Daar kwam een bedrag van fl.650 bij wat nog op de bank stond van een vorige poging. Het begin was er maar daar was dan ook alles mee gezegd, wat zette wij er in en hoever kunnen we gaan. 

  

Er werd afgesproken met de ambachtsschool in Maaseik [St. Jansberg] om toestellen door de leerlingen te laten maken [degelijke en niet al te prijzige apparaten] Ook zal er een ruimte moeten komen voor materiaal opslag en onderdak voor toezichthouders. 

Al snel bleek dat wij dit professioneler aan moesten pakken. Daarom werd er een stichting opgeroepen zodat wij ook ingeschreven werden in de kamer van Koophandel, en van de gemeente een jaarlijks subsidie kregen. Voorzitter J. Steegs, secretaris T. Janssen, penningmeester J. Janssen,  Leden: B. Vleeshouwers, W. Zentjens, W. Briels, H. Verberne, L.Breukers, T. Theunissen, F. Ramaekers. P. Bosmans. Wel moesten de Stichtings leden persoonlijk borg staan voor fl.3000 per persoon. Zo ontstond de Stichting Speelruimte Hunsel. In de volksmond beter bekend als de S.S.H. Doordat wij toestellen van de burgers kregen die wij konden plaatsen, en de toestellen uit België vakkundig geplaatst waren kwam het terrein al behoorlijk vol te staan.  

 

Voor wat het gebouwtje betreft, er kwam een oud school lokaal van Ell vrij dat wij konden gebruiken. Maar er moest wel een dak op wat aangepast werd aan de kerk, dus geen plat dak. Ondertussen werden er van allerlei acties gehouden om aan geld te komen de S.S.H. was wat dat betreft zeer actief. Zo was er jeugddansen, filmdagen, wielerrondes, flessen ophalen, sportdagen, zeskampen, volleybaltoernooien, wandeltochten [vierdaagse], papier ophalen, toneelvoorstellingen, ballonnenwedstrijden, levende kerststallen, loterijen. Langzaam maar zeker kwamen wij tot de openingsdag, maar eerst moesten wij nog zorgen voor toezicht. En die werd al vrij snel gevonden in de persoon van Fien Ramaekers [beter bekend als Fien van de  speeltuin] later bijgestaan door haar man Hein, samen hebben zij dit 15 jaar gedaan. De openingsdag 12 -06-1976 werd de speeltuin officieel geopend door Burgemeester von Schwartzenberg.  Maar hoe gaan wij die speeltuin noemen, er werd op de basis school gevraagd aan de kinderen om een passende naam te bedenken, uit eindelijk is Leontien Briels [nu Califano] de winnares, met de naam Zeevershof. 

  

Afkomstig van de plek waar vroeger op Zeevers was. Onder begeleiding van fanfare St. Cecilia werd het lint door geknipt de naam onthuld en de ballonnen opgelaten, ook de plaatselijke bevolking was ruim aanwezig. De speeltuin heeft altijd een belangrijke sociale plaats in genomen in Hunsel, de kinderen konden daar altijd veilig onder toezicht spelen de stichting was overal actief aanwezig en alles werd met medewerking van de gemeente Hunsel, draaiend gehouden. Na verloop van jaren kwamen er toestellen bij ook werd er een ruim zwembad gemaakt kortom stil staan was er niet bij. Er werd met seizoenkaarten gewerkt, zodat alle kinderen geregistreerd stonden bij de beheerders. Ook kwamen steeds meer vrijwilligers de stichting ondersteunen, en ook werd er gewisseld van de wacht. Kortom het bleef op Zeevershof in beweging, uitbreiding was daarom noodzakelijk. 

Het oude gebouw werd vakkundig? Afgebroken daarvoor in de plaats kwam een modern van alle gemakken voorzien lokaal.  

 

Opening nieuw gebouw door Burgemeester Houben 6-05-1989. In al die tussentijd is het een en ander veranderd zowel in de speeltuin als bij de bezetting van de vrijwilligers. De hoge bomen werden gekapt, en onder ieder toestel moest een dempende val laag gemaakt worden kortom de eisen werden steeds strenger, de speeltuin heeft altijd haar eigen verantwoordelijkheid gedragen om zodoende alles zelfstandig onder controle te houden. Zo wordt er een logboek bij gehouden van de toestellen en door de leden maandelijks gekeurd. Elk toestel wat men niet meer vertrouwd, wordt uit de omloop genomen, en opgeknapt, of afgeschreven. Ieder jaar kwam er wel wat nieuws en ook de bezetting veranderde na verloop van jaren, zo hebben wij 10 tallen jaren Rita en Wim Gigengack als toezichthouders gehad,in combinatie met Sergio en Tieneke. Ook Esther Verheijen heeft jaren haar steentje bijgedragen als toezichthoudster. 

Vervolgens is dit overgenomen door Ria Verheijen en Mia en Lei Breukers. Het beheer is nu in handen van de Stichting met als uitbaters Thea Adams en Anja Peeters

 

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit: voorzitter Peter Hermans, secretaris Rob Adams en penningmeester Luc Ramakers. Leden: Jack Janssen, Thei Brouns, Niek Janssen en Thijs Nijskens.  


Dan hebben wij het nog niet over de vele mensen die door hun materiële, en/of financiële steun. Dit alles hebben mogelijk gemaakt, dat geeft ons ook de wil om verder te gaan, en dat de speeltuin in de verre omtrek bekend staat is duidelijk te zien aan de jaarlijkse terugkerende bezoekers. Gemiddeld komen er tijdens een seizoen tussen de 8 en 10.000 bezoekers dit is dus duidelijk een signaal dat de stichting al 36 jaar goed bezig is, en dit hopen wij met onze nieuwe jonge aanwinst nog jaren vol te houden. 

 

De stichting 

 

Curabitur rhoncus felis quis nibh pulvinar, sit amet fermentum erat faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ligula mauris, vehicula id hendrerit at, eleifend id ante. Maecenas eu lacinia leo, sit amet suscipit nulla.

Join Us